Nieuwsbrieven

Welke factoren bepalen eigenlijk je Werkgeluk, en wat kan Insights Discovery daaraan bijdragen?

Het Instituut voor positieve Psychologie deed onderzoek naar het geluksmodel van Martin Seligman, en onderscheidt vijf factoren;
• Relaties
• Uitdaging
• Betekenis
• Positieve emoties
• Flow

Met de inzichten van Insights Discovery en jouw eigen profiel kun je werken aan verschillende factoren die je werkgeluk bepalen.
Vandaag wil ik kort ingaan op wat Insights Discovery kan betekenen voor jouw relaties op het werk.

Een goede relatie met je collega’s en je leidinggevende. Een cultuur waarin mensen op een respectvolle wijze met elkaar omgaan.
Positieve relaties – ook op het werk- worden gekenmerkt door emotionele draagkracht, veerkracht en openheid. De ander is er voor je als je hem of haar nodig hebt, jullie kunnen open en eerlijk zijn tegen elkaar en de relatie kan tegen een stootje. Als relaties hieraan voldoen, voelen medewerkers zich vitaler, voelen ze zich gewaardeerd en zijn ze meer geneigd om anderen in de groep te helpen.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat positieve relaties op het werk invloed hebben op de lichamelijke gezondheid. Een goede relatie met collega’s zorgt bovendien voor betere prestaties.
Hoe dat komt? In een prettig en open werkklimaat leer je makkelijker en leg je sneller verbanden.
Onderzoekers zien verder dat mensen sneller herstellen van negatieve ervaringen.

Wat kan Insights Discovery betekenen?
Met Insights Discovery leer je onderlinge verschillen te waarderen en te benutten en krijg je middelen om jouw communicatieve vaardigheden en relaties te verbeteren.
De waardenvrije kleurentaal maakt het makkelijker om in gesprek te gaan.
In je persoonlijk profiel staan hoofdstukken over communicatiestrategieën en relaties, zowel binnen een groep als één op één.

In een Insights teamtraining kun je samen ook kijken naar hoe de besluitvorming gaat in het team. Teamleden realiseren zich bijvoorbeeld niet altijd dat introverte teamleden niet altijd worden gehoord. Of dat er teamleden zijn die altijd en overal kansen zien en die direct willen oppakken. En dat kan frustrerend zijn voor de mensen die graag de uitgezette koers willen volgen en eerst iets willen afmaken voordat ze aan iets nieuws beginnen.
Begrip en waardering voor wat de ander drijft maakt dat je elkaar kunt en durft aan te spreken op gedrag. Er ontstaat ruimte om naar een ieders voorkeuren, standpunten en werkwijzen te kijken.

Enkele verdiepingsmogelijkheden met Insights Discovery;
• Werken aan teamcultuur en -dynamiek
• Optimaal benutten van kwaliteiten
• Feedback geven en ontvangen
• Beïnvloedingsvaardigheden

Wil je een verdiepingsslag maken met Insights Discovery, of een opfrisser voor jouw team; neem contact op via info@symbiose-training.nl of via 06-43467796