Algemene voorwaarden Insights nascholing

Annuleren

Bij onvoldoende inschrijving zijn wij genoodzaakt de nascholing te verplaatsen. Hiervan ontvangt u uiterlijk 4 weken voor aanvang bericht. In overleg met de deelnemers zal dan een alternatieve datum worden gepland.

Indien de nascholing geannuleerd wordt door de deelnemer:

– tot 4 weken voor aanvang van de nascholing is er geen cursusgeld verschuldigd.

– bij annulering korter dan 4 weken en langer dan 2 weken voor aanvang van de nascholing wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.

– bij annulering 14 dagen of korter voor aanvang van nascholing is het volledige cursusgeld verschuldigd.

– indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u zich kosteloos laten vervangen door een collega mits uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de nascholing aan ons doorgegeven. Bij module 1 worden in dat geval de kosten van het persoonlijk profiel wel (€ 175,00) in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden

Nadat wij het ondertekende inschrijfformulier ontvangen hebben, sturen wij u een ontvangstbevestiging en een factuur per e-mail. De factuur heeft een betalingstermijn van 21 dagen.

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Wij nemen contact met u op mocht de gekozen nascholing inmiddels zijn volgeboekt.

Bij inschrijving wordt u gevraagd uw BIG-nummer door te geven, zodat uw deelname geregistreerd kan worden in GAIA.