Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Online interactieve werkvormen

Als je online meetings begeleid is het nog belangrijker om je meeting interactief te houden en de deelnemers te activeren. Het gaat erom dat de deelnemers leren, en zelf dus aan de slag gaan met het thema. Van alleen luisteren blijft heel weinig hangen…

Daarom alvast enkele tips:

  • Zorg ervoor dat je als je presenteert elke 5 minuten interactie hebt met je deelnemers. Dat kan via een poll, een chatvraag via opdrachten, oefeningen, eventueel in break-out rooms.
  • Ken de mogelijkheden van de meetingroom goed.
  • Bereid je training voor, en zorg voor afwisseling in werkvormen.

Symbiose training organiseert workshops “interactieve online werkvormen”, waar je verschillende werkvormen kunt ervaren en leren toe te passen. Klik hier om je in te schrijven

Hier alvast enkele werkvormen die je zelf direct toe kan passen:

Kennismakingsoefening

Als je deelnemers uit verschillende regio’s komen kun je de kaart van Nederland delen met de deelnemers, en hen vragen om met de tekentools van het whiteboard aan te geven waar zij zich nu bevinden.

Wat levert het je op; Een actieve kennismaking; deelnemers raken alvast vertrouwd met de mogelijkheden van het whiteboard en energie.

Samenwerkingsoefening

Geef de opdracht dat de deelnemers samen iets op het whiteboard tekenen. Dat kan iets concreets zijn (een huis), of wat minder concreet (de visie van het team) Nabespreken kan op samenwerken, op verschillen van inzicht (bij visie-opdracht), etc.

Wat levert het je op; Ervaren van hoe de samenwerking online gaat, en de herkenning uit de praktijk, stof om over te praten als het gaat om visie, plezier (en soms frustratie) bij het tekenen

Reflectie op leiderschap (of andere thema’s)

Laat een kort filmpje (max 3 minuten) zien over verschillende Leiderschapsstijlen (of een ander thema, bijvoorbeeld omgaan met conflicten). Deel de deelnemers op in de breakout rooms, en laat ze samen bepalen welke stijl in de eigen organisatie het meest voorkomt, en wat dat betekent voor …. (Resultaatgerichtheid, mensgerichtheid, innovatie,….etc.) Elk groepje noteert op whiteboard in breakout room, en deelt dat plenair.

Wat levert het je op; Reflectie op de eigen organisatie,de meest voorkomende stijl in de organisatie en de implicaties daarvan.

Nieuwsbrief Werkgeluk en Insights Discovery

Welke factoren bepalen eigenlijk je Werkgeluk, en wat kan Insights Discovery daaraan bijdragen?

Het Instituut voor positieve Psychologie deed onderzoek naar het geluksmodel van Martin Seligman, en onderscheidt vijf factoren;
• Relaties
• Uitdaging
• Betekenis
• Positieve emoties
• Flow

Met de inzichten van Insights Discovery en jouw eigen profiel kun je werken aan verschillende factoren die je werkgeluk bepalen.
Vandaag wil ik kort ingaan op wat Insights Discovery kan betekenen voor jouw relaties op het werk.

Een goede relatie met je collega’s en je leidinggevende. Een cultuur waarin mensen op een respectvolle wijze met elkaar omgaan.
Positieve relaties – ook op het werk- worden gekenmerkt door emotionele draagkracht, veerkracht en openheid. De ander is er voor je als je hem of haar nodig hebt, jullie kunnen open en eerlijk zijn tegen elkaar en de relatie kan tegen een stootje. Als relaties hieraan voldoen, voelen medewerkers zich vitaler, voelen ze zich gewaardeerd en zijn ze meer geneigd om anderen in de groep te helpen.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat positieve relaties op het werk invloed hebben op de lichamelijke gezondheid. Een goede relatie met collega’s zorgt bovendien voor betere prestaties.
Hoe dat komt? In een prettig en open werkklimaat leer je makkelijker en leg je sneller verbanden.
Onderzoekers zien verder dat mensen sneller herstellen van negatieve ervaringen.

Wat kan Insights Discovery betekenen?
Met Insights Discovery leer je onderlinge verschillen te waarderen en te benutten en krijg je middelen om jouw communicatieve vaardigheden en relaties te verbeteren.
De waardenvrije kleurentaal maakt het makkelijker om in gesprek te gaan.
In je persoonlijk profiel staan hoofdstukken over communicatiestrategieën en relaties, zowel binnen een groep als één op één.

In een Insights teamtraining kun je samen ook kijken naar hoe de besluitvorming gaat in het team. Teamleden realiseren zich bijvoorbeeld niet altijd dat introverte teamleden niet altijd worden gehoord. Of dat er teamleden zijn die altijd en overal kansen zien en die direct willen oppakken. En dat kan frustrerend zijn voor de mensen die graag de uitgezette koers willen volgen en eerst iets willen afmaken voordat ze aan iets nieuws beginnen.
Begrip en waardering voor wat de ander drijft maakt dat je elkaar kunt en durft aan te spreken op gedrag. Er ontstaat ruimte om naar een ieders voorkeuren, standpunten en werkwijzen te kijken.

Enkele verdiepingsmogelijkheden met Insights Discovery;
• Werken aan teamcultuur en -dynamiek
• Optimaal benutten van kwaliteiten
• Feedback geven en ontvangen
• Beïnvloedingsvaardigheden

Wil je een verdiepingsslag maken met Insights Discovery, of een opfrisser voor jouw team; neem contact op via info@symbiose-training.nl of via 06-43467796