Algemene voorwaarden Train de Trainer

Annuleren

Bij onvoldoende inschrijving zijn wij genoodzaakt de training te verplaatsen. Hiervan ontvangt u uiterlijk 4 weken voor aanvang bericht. In overleg met de deelnemers zal dan een alternatieve datum worden gepland.

Indien de nascholing geannuleerd wordt door de deelnemer:

– tot 4 weken voor aanvang van de nascholing is er geen cursusgeld verschuldigd.

– bij annulering korter dan 4 weken en langer dan 2 weken voor aanvang van de nascholing wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.

– bij annulering 14 dagen of korter voor aanvang van nascholing is het volledige cursusgeld verschuldigd.

– indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u zich kosteloos laten vervangen door een collega mits uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de training aan ons doorgegeven.

Algemene voorwaarden

Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging en een factuur per e-mail. De factuur heeft een betalingstermijn van 21 dagen.

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Wij nemen contact met u op mocht de gekozen training inmiddels zijn volgeboekt.